De kracht van de pacht

 

Inzicht in actuele zaken van Huurdersvereniging 
Landsmeer

Het verenigingsbestuur van Huurdersvereniging Landsmeer komt regelmatig samen om lopende zaken en belangrijke kwesties te bespreken. Veel informatie is relevant voor u als huurder. Deze bewonersinformatie is allemaal inzichtelijk gemaakt voor u. Voor een volledig transparant beleid kunt u ook de jaarverslagen en jaarvergaderingen inzien.

 

In Landsmeer zijn heel weinig senioren woningen. Veel senioren wonen alleen of samen in een 1 gezins woning.      Veel van deze senioren willen graag kleiner en/of gelijkvloers en betaalbaar wonen in het centrum van het dorp.

Helaas ontbreken dit soort woningen in Landsmeer die  voor de nodige doorstroming kunnen zorgen.

Er is een laatste plek in ons mooie dorp namelijk de plek van de oude Keern, daar kunnen een behoorlijk aantal goede woningen voor deze groep worden gebouwd. Als ook de duplex woningen aan de Calkoenstraat hier bij zouden worden betrokken komt er een enorm gebied tot beschikking. Voor de huidige bewoners moet natuurlijk een passende en goede oplossing worden gezorgd.

We vinden het heel belangrijk dat dit project er alleen is voor Landsmeerders.