De kracht van de pacht

Inzicht in actuele zaken van Huurdersvereniging 
Landsmeer

Het verenigingsbestuur van Huurdersvereniging Landsmeer komt regelmatig samen om lopende zaken en belangrijke kwesties te bespreken. Veel informatie is relevant voor u als huurder. Deze bewonersinformatie is allemaal inzichtelijk gemaakt voor u. Voor een volledig transparant beleid kunt u ook de jaarverslagen en jaarvergaderingen inzien.


In Landsmeer zijn heel weinig senioren woningen. Veel senioren wonen alleen of samen in een 1 gezins woning.      Veel van deze senioren willen graag kleiner en/of gelijkvloers en betaalbaar wonen in het centrum van het dorp.

Helaas ontbreken dit soort woningen in Landsmeer die  voor de nodige doorstroming kunnen zorgen.

Er is een laatste plek in ons mooie dorp namelijk de plek van de oude Keern, daar kunnen een behoorlijk aantal goede woningen voor deze groep worden gebouwd. Als ook de duplex woningen aan de Calkoenstraat hier bij zouden worden betrokken komt er een enorm gebied tot beschikking. Voor de huidige bewoners moet natuurlijk een passende en goede oplossing worden gezorgd.

We vinden het heel belangrijk dat dit project er alleen is voor Landsmeerders.

De HVL is over dit onderwerp in gesprek  met de lokale politiek en overige partijen.Jaarvergadering:


In Mei houden we jaarlijks onze ledenvergadering.

In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

In 2020 kon de jaarvergadering, door de COVID pandemie niet doorgaan.

Helaas is door de nog voortdurende pandemie het nog niet mogelijk om ook dit jaar een jaarvergadering te houden.

De richtlijnen van het RIVM en de beperkende maatregelen van het kabinet maken het onmogelijk.

Het bestuur heeft daarom besloten, net zo als vorig jaar, een informatie boekje uit te geven en aan de huurders, dus ook niet leden rond te brengen . In dit boekje zijn de zaken de jaarvergadering betreffende in opgenomen.

Zodra het mogelijk is zal het bestuur alsnog een jaarvergadering uitschrijven.