De kracht van de pacht

Inzicht in actuele zaken van Huurdersvereniging 
Landsmeer


Het verenigingsbestuur van Huurdersvereniging Landsmeer komt regelmatig samen om lopende zaken en belangrijke kwesties te bespreken. Veel informatie is relevant voor u als huurder. Deze bewonersinformatie is allemaal inzichtelijk gemaakt voor u. Voor een volledig transparant beleid kunt u ook de jaarverslagen en jaarvergaderingen inzien.


De jaarvergadering van 2020, was gepland voor 8 Mei j.l. bij speeltuinvereniging Jonge Kracht.

Door de Corona crisis kon deze vergadering niet doorgaan.

Afhankelijk van het verloop van de situatie zal het bestuur een nieuwe datum plannen.

De huurders waren inmiddels ook door een info hierover op de hoogte gesteld.