Eigen Haard is het woningbezit aan het verduurzamen.

 

 

Dit betekent dat woningen die een slechte tot een  zeer slecht energieniveau hebben, worden aangepakt om dit te verbeteren. M.a.w. de isolatiegraad verhogen met als gevolg dat het energie verbruik daalt. Goed voor het milieu, dus.

Verhuurders krijgen hiervoor subsidie van de overheid. Dit is overigens een sigaar uit eigen doos omdat deze overheid eerst de inlkomsten van verhuurders afroomt met de "Verhuurdersheffing" en belastingen.

Feitelijk komt het erop neer dat de huurders dit moeten betalen.

In Landsmeer is het woningbezit op het gebied van isolatie in slechte staat. Veel woningen hebben het label  E,F en G. Ruim 260 woningen. Deze woningen zijn energetisch zo lek als een mandje.

 

EH is van mening dat huurders moeten worden opgevoed om zo milieubewust mogelijk te zijn. Dus energie zuinig zijn.

 

Bij het verduurzamen worden huurders nauw betrokken. Bij zowel de plannen als de uitvoering. Tevens is er een 70% deelname regel van toepassing.

In principe krijgen zittende huurders voor deze maatregelen geen huurverhoging doorberekent. Bij het plaatsen van zonnepanelen worden wel kosten gerekend maar dit zit niet in de huur.

 

Komt dit  jaar nog bij dat de energie kosten enorm zijn gestegen. Zowel gas als ook elektra.

 

Het vreemde doet zich nu voor dat huurders met een slecht energielabel, en die EH vragen om tussentijds hun woning te isoleren vanwege de zeer hoge stookkosten, te horen krijgen dat dit alleen mogelijk is tegen een huurverhoging.

Zijn wij en de huurders nu gek of is dit de verhuurder. Ons inziens de verhuurder.

Woon je in een woning met slecht label en betaal je een redelijk hoge huur moet je ook nog eens voor het isoleren betalen.

De HVL noemt dit met twee maten meten en eigenlijk onbestaanbaar. Met deze opstelling kom je zeer ongeloofwaardig over ten opzichten van waar je voor staat.

Zoals al eerder gezegd betaald de huurder al zelf het verduurzamen. Dus weer betalen is dubbel op. Dit is meer een aktie van een huisjesmelker. De HVL is van mening dat eenmalig de extra kosten van het isoleren, bij tussentijdse uitvoering, door de verhuurder worden betaald.