Mevrouw  R. Wals,  penningmeester

Mevrouw  B. Groenhoff, afgevaardigde naar Alert

Meneer     R. Stoppel.

Meneer     T. Honing.

Meneer     H. Dil, secretaris en afgevaardigde naar Alert

Meneer     P. Roest, voorzitter