Voor  huurders

door huurders

Huurdersvereniging Landsmeer voor huurders van Eigen Haard

Huurders van een (sociale) huurwoning wordt vaak het gevoel gegeven dat ze blij mogen zijn een dak boven hun hoofd te hebben. Dat u als huurder rechten - en de verhuurder dus plichten - heeft, wordt nog al te vaak miskend. Huurdersvereniging Landsmeer behartigt huurdersbelangen van ongeveer 950 woningen van woningcorporatie Eigen Haard.

Terug in de tijd

Begin jaren '50 was Landsmeer een kleine gemeente, een lintdorp met één dwarsstraat. Er woonden slechts een paar duizend inwoners.


Wederopbouw

Na de oorlog begon de wederopbouw. In Amsterdam waren veel arbeiders nodig en die kwamen uit het hele land. De vraag naar woningen nam toe. De toenmalige burgemeester van Landsmeer zag hierdoor de mogelijkheid om het dorp te laten groeien. Nieuwbouwwoningen werden gefinancierd door diverse bedrijven. Dit resulteerde in het gemeentelijk woningbedrijf en bestond uit eengezinswoningen in de sociale sector. Kenmerkend was dat er wel gebouwd werd, maar het onderhoud slechts matig plaatsvond. 


Huurders Advies Groep
In 1993 werd het gemeentelijk woningbezit overgedragen aan de ACOB, zodat er een scheiding kwam tussen beheer en toezicht op de sociale huursector. Naar aanleiding van een oproep werd een commissie opgericht: Huurders Advies Groep (HAG). De Woonbond ondersteunde deze groep en formuleerde de voorwaarden voor een overdracht naar een andere verhuurder. Ook hielpen ze de huurders met het maken van een samenwerkingsovereenkomst die de nieuwe verhuurder zou moeten ondertekenen.


Eigen Haard
Vervolgens werd OLYMPUS verhuurder van de woningen om daarna door woningcorporatie Eigen Haard te worden overgenomen. Bij Eigen Haard moest er weer van alles veranderen, ook bij de huurdersvertegenwoordiging. Het samenvoegen van de huurders-organisaties ging moeizaam.

De Stichting Huurdersfederatie "Alert" werd opgericht, als koepel voor de aangesloten huurdersvertegenwoordigingen. Het bestuur hiervan bespreekt met Eigen Haard het centrale beleid.

De HVL is aangesloten bij Alert.

De afvaardiging van de HVL bestaat uit de volgende personen Dhr.  P.J. Roest.

Huurdersvereniging Landsmeer; huurgeschil Landsmeer; huurgeschil Eigen Haard Landsmeer; klachten huurwoning Landsmeer

Kwesties van deze tijd
We lopen dan ook tegen allerlei kwesties aan. Zaken die niet meer konden of opeens anders werden geregeld, zoals het gratis leveren van grond en zand. Landsmeer is op veen gebouwd, waardoor de grond verzakt. Huurders konden 2 keer per jaar grond of zand bestellen om hiermee paden en de tuin zelf op hoogte te houden. Eigen Haard heeft dit toen éénzijdig gestopt.

Sinds begin 2017 heeft de HVL geregeld met de verhuurder dat er weer zand en grond wordt geleverd via de verhuurder. Is ophogen noodzakelijk bel met Eigen Haard en laat een onderhoudsverzoek maken. Er komt dan een opzichter kijken en die beoordeeld de hoeveelheid die nodig is.

Vroeger werden woningen aan de nieuwe huurder aangeboden in de staat waarin deze door de oude huurder werd verlaten. Een huurder die na 40 jaar uit zijn woning vertrok werd toen met hoge kosten opgezadeld, omdat de verhuurder verwachtte dat de woning in originele staat werd opgeleverd. Als er geen vertrekkende huurder was, waren de kosten voor de nieuwe huurder.

Tegenwoordig vinden mutaties plaats zoals geregeld in de wet. Ook speelt een rol of de woning onderdeel is van een grootonderhouds-project.

Huurder = klant
Ruim 30 jaar later concluderen we dat ondanks de verstreken tijd en veranderingen de huurder nog steeds niet altijd wordt gezien als klant  maar als geldbron. Eigen Haard heeft dat bij de huurverhoging 2020 weer waargemaakt. Er is een Corona crisis met vergaande gezondheids - en economische problemen. Zowel de HVL als ook Alert hebben bij Eigen Haard dit aangekaart en gevraagd de verhoging niet door te laten gaan of toch minstens te matigen. Eigen Haard heeft zich doof gehouden voor deze signalen en het maximum, wat wettelijk mogelijk is, doorgevoerd. Eigen Haard begint hiermee toch echt de trekjes van een huisjes melker te vertonen. Eigen Haard verdedigd zich met de opmerking we hebben het nodig. Dat vinden wij van Huurdersvereniging Landsmeer nog altijd het verkeerde uitgangspunt. Dit komt mede door de politiek omdat zij de huurders van Nederland zien als de nieuwe melkkoe. Denk hierbij aan de verhuurdersheffing en de aanpak van  de zgn. scheefwoner. De extra huurverhogingen voor hen bevordert geen doorstroming alleen meer geld voor de verhuurders.