De kracht van de pacht

Huurdersvereniging Landsmeer voor huurders van Eigen Haard

Huurders van een (sociale) huurwoning wordt vaak het gevoel gegeven dat ze blij mogen zijn een dak boven hun hoofd te hebben. Dat u als huurder rechten - en de verhuurder dus plichten - heeft, wordt nog al te vaak miskend. Huurdersvereniging Landsmeer behartigt huurdersbelangen van ongeveer 900 woningen van woningcorporatie Eigen Haard.

Terug in de tijd

Begin jaren '50 was Landsmeer een kleine gemeente, een lintdorp met één dwarsstraat. Er woonden slechts een paar duizend inwoners.


Wederopbouw

Na de oorlog begon de wederopbouw. In Amsterdam waren veel arbeiders nodig en die kwamen uit het hele land. De vraag naar woningen nam toe. De toenmalige burgemeester van Landsmeer zag hierdoor de mogelijkheid om het dorp te laten groeien. Nieuwbouwwoningen werden gefinancierd door diverse bedrijven. Dit resulteerde in het gemeentelijk woningbedrijf en bestond uit eengezinswoningen in de sociale sector. Kenmerkend was dat er wel gebouwd werd, maar het onderhoud slechts matig plaatsvond. 


Huurders Advies Groep
In 1993 werd het gemeentelijk woningbezit overgedragen aan de ACOB, zodat er een scheiding kwam tussen beheer en toezicht op de sociale huursector. Naar aanleiding van een oproep werd een commissie opgericht: Huurders Advies Groep (HAG). De Woonbond ondersteunde deze groep en formuleerde de voorwaarden voor een overdracht naar een andere verhuurder. Ook hielpen ze de huurders met het maken van een samenwerkingsovereenkomst die de nieuwe verhuurder zou moeten ondertekenen.


Eigen Haard
Uiteindelijk werd OLYMPUS verhuurder van de woningen om vervolgens door woningcorporatie Eigen Haard te worden overgenomen. Bij Eigen Haard moest er weer van alles veranderen, ook bij de huurdersvertegenwoordiging. Het samenvoegen van de verhuurdersorganisaties bleek ook een probleem.

Huurdersvereniging Landsmeer; huurgeschil Landsmeer; huurgeschil Eigen Haard Landsmeer; klachten huurwoning Landsmeer

Kwesties van deze tijd
We lopen dan ook tegen allerlei kwesties aan. Zaken die niet meer konden of opeens anders werden geregeld, zoals het gratis leveren van grond en zand. Landsmeer is op veen gebouwd, waardoor de grond verzakt. Huurders konden 2 keer per jaar grond of zand bestellen om hiermee paden en de tuin zelf op hoogte te houden. Eigen Haard heeft dit éénzijdig gestopt.

Vroeger werden woningen aan de nieuwe huurder aangeboden in de staat waarin deze door de oude huurder werd verlaten. Een huurder die na 40 jaar uit zijn woning vertrekt wordt tegenwoordig met hoge kosten opgezadeld, omdat de verhuurder verwacht dat de woning in originele staat wordt opgeleverd. Als er geen vertrekkende huurder is, zijn de kosten voor de nieuwe huurder.

Huurder = klant
15 jaar later concluderen we dat ondanks de verstreken tijd en veranderingen de huurder nog steeds niet wordt gezien als klant en slechts als geldbron. Dat vinden wij van Huurdersvereniging Landsmeer nog altijd het verkeerde uitgangspunt.

Huurdersvereniging Landsmeer
Noordeinde 128 D
1121 AL Landsmeer

KVK: 34127465

Secretariaat
Zonnedauwstraat 8
1121 XG Landsmeer